Finansiering

Offentlig støtte kan gi økt innovasjonsevne og bedre resultater. Dersom man vet hva man skal søke hvor og hvordan.

Vi sikrer finansiering!

Effektive søknadsprosesser, minimal tidsbruk og maksimal støttegrad. Vi forenkler veien til pengene i byråkratiets jungel av virkemidler.

Prosjektstøtte

Sviktende gjennomføringsevne? Behov for endringskompetanse? Profesjonell bistand øker måloppnåelsen.

Vi sikrer resultater!

Vi kjenner suksessfaktorer og fallgruver i utviklingsprosesser og prosjektgjennomføring. Vi tilfører fagkunnskap, kapasitet og målrettet styring for å sikre prosjektresultater.

Innovasjonsrådgiver

Innovasjon krever målrettet og systematisk arbeid. Gode metoder forenkler prosessen mot økt verdiskaping.

Ny giv i innovasjonsarbeidet!

Vi deler ny kunnskap, utprøvd metodikk og egne erfaringer i det strategiske arbeidet med nyskaping i bedriften – enten det gjelder ideer, konsepter, tjenester, produkter eller kultur.

Driver din bedrift utvikling av…

Produkt? Teknologi? Tjenester? Programvare? Produksjon?

Nysgjerrig på hvordan Innowin kan øke innovasjonskraften i din bedrift?

– Legg igjen din kontaktinformasjon for en kort samtale med en av våre rådgivere.

Ditt navn

E-post

Telefonnummer

     

Finansiering

Vi kjenner det norske virkemiddelapparatet og identifiserer raskt om din bedrift kan kvalifisere til støtte. Her er et utvalg:

 • SkatteFUNN
 • Forskningsrådets programmer
 • Innovasjon Norge
 • Enova
 • Regionale Forskningsfond
Ut i verden? Samarbeid i Europa? Vi bistår med EU-finansiering. Horisont 2020 er EU-kommisjonens rammeprogram for forskning og innovasjon og har gode støtteordninger for små og mellomstore bedrifter. Her er noen eksempler;

 • EuroStars
 • SMB-instrumentet
 • Fast Track to Innovation Pilot

 

Kontakt oss for en samtale om muligheter for din bedrift!

Hvorfor bruke Innowin til søknad om offentlig støtte?

 • Profesjonell rådgiver
 • Strategisk samarbeidspartner
 • Minimal tidsbruk, høy treffsikkerhet

Prosjektstøtte

Basert på flere års erfaring med prosjekt- og porteføljestyring har vi utviklet et enkelt rammeverk som hjelper bedriften med å styre sine prosjekter og utviklingsaktiviteter. Rammeverket følger enkle metoder inspirert av beste praksis prosjektstyring.

Resultatsikring er en ledelsesprosess for utviklingsprosjekter, hvor vi følger opp milepæler og måloppnåelse. Uavhengig av hvilken styringsmodell eller prosjektverktøy som benyttes oppnås resultatfokus og målrettet gjennomføring.

 • Tydelig ledelse
 • Objektive vurderinger
 • Synliggjør risiko

Hvorfor få støtte fra Innowin til prosjektgjennomføring?

 • Tilføre prosjektkompetanse
 • Utprøvd metodikk
 • Sikre måloppnåelse

Rådgivning

Innovasjonsstrategien bør være en integrert del av bedriftens virksomhetsstrategi og være forankret i ledelse og eierskap. Strategien er et veikart for bedriftens forretningsutvikling og danner grunnlag for nye konsepter.

Innowin har erfarne forretningsutviklere med innovasjonsfaglig kompetanse. Vi leverer metodisk veiledning til styre og ledelse når strategien skal fornyes.

Utvikling av nye konsepter bør være forankret i bedriftens innovasjonsstrategi. Innowin bistår med prosesstyring og utprøvde metoder for systematisk vurdering av ideer, utvikling av forretningskonsepter og tilhørende beslutningsgrunnlag.

Hvorfor velge Innowin som innovasjonsrådgiver?

 • Innovasjonsfaglig kompetanse
 • Kjennskap til forskningsfront
 • Innsikt i marked og teknologi