Innowin-metoden

Vi hjelper bedriften din med mye mer enn bare SkatteFUNN. Vår suksessoppskrift ligger i en gjennomprøvd metode, som har bidratt til suksess for hundrevis av utviklingsprosjekter.

Her får du et overordnet innblikk i Innowin-metoden:

SkatteFUNN-sjekken

Gratis og uforpliktende analyse om bedriften/utviklingsplaner kan kvalifisere til SkatteFUNN eller andre offentlige midler. Vurdering av muligheter på kort og lang sikt. Vi blir enige om oppdrag og betingelser.

Prosjektstart

Kartlegging av virksomhet, bransje og marked. Ekspertbistand rundt strategi og posisjonering for offentlige midler. Vi avklarer hva som kan leveres når, og setter en fremdriftsplan. Første prosjektskisse.

Ekspertråd

Kartlegging fase 2, med faglige analyser. Innspill til strategi, prosjektideer og utviklingsplaner. Vurdering av støtteordninger. Råd om posisjonering. Proaktiv oppfølging av søknadsmuligheter og prosjektskisse.

Søknadsprosess & ekspertråd

Vi utarbeider søknad om offentlige midler basert på grundig forarbeid, analyser og prosjektskisse. Utredning og dybdeanalyse; fag og teknologi. Detaljering og design av innovasjonsprosjekt i henhold til formelle krav. Søknad forankres og godkjennes av dere før innsending.

Godkjent søknad og prosjektrapportering

Når søknaden er godkjent, følger vi dere helt til prosjektet er ferdig, sluttrapportert og all støtte er mottatt. Vi sitter i samme båt som våre kunder hele veien til mål og enda litt til.

Våre erfarne Innowinnere bistår med alt fra lover og regelverk, revisjoner og myndighetskommunikasjon, til strategiske endringer og selskapstransaksjoner.