Tjenester

Vi har hjulpet hundrevis av bedrifter med utvikling og innovasjon. Vår vinneroppskrift handler om at vi kombinerer rådgivning med tilskudd/finansiering. Vi gjør langt mer enn å skrive en søknad. Med vår erfaring og fagekspertise lykkes du bedre og får mer verdi tilbake.

Vi kaller det Innowin-metoden. Les om den her.

Gode råd og offentlige midler til innovasjon og utvikling

SkatteFUNN

Dersom vi vurderer ditt prosjekt som aktuelt for SkatteFUNN, så garanterer vi maksimal verdi og minimal risiko med Innowin-metoden.

Vi har SkatteFUNN-garanti™: Godkjent søknad, eller ingen kostnad for deg.

 

 • Gratis rådgivning fra erfarne fageksperter med forretningsteft.
 • Vi driver søknadsprosessen fra A til Å, så du sparer energi og øker din gjennomføringsevne.
 • Beste praksis prosesser; vi bruker minst mulig av din tid.
 • Vi byr på ekspertråd som del av leveransen. Det gir økt søknadskvalitet og bedre odds for å lykkes med innovasjonen.
 • Tverrfaglig rådgivning og oppfølging fra start til fullført utviklingsprosjekt.
 • Høy suksessrate og svært fornøyde kunder i over 12 år.

SkatteFUNN - mest populær, best effekt

SkatteFUNN er støtteordningen med best dokumentert effekt! Et unikt rettighetsbasert støtteprogram for norske bedrifter, hvor du får 19 prosent av utviklingskostnadene refundert. Kriterier for prosjektet:

 • Utvikler eller forbedrer en vare, tjeneste eller produksjonsprosess
 • Frembringer ny bransjekunnskap
 • Skiller seg fra vanlig drift

Vår metodiske prosjekt- og søknadsutvikling skaper vesentlig merverdi.

Regionale Forskningsfond

Hvert fylke i Norge administrerer sitt regionale forskningsfond (RFF), med tilskuddsmidler til regionale satsningsområder. De regionale forskningsfondene skal blant annet styrke forskning for økt kompetanse, innovasjonsevne, verdiskaping og konkurransekraft. Dere kan ofte få støtte fra RFF, i tillegg til andre programmer.

Hver region har sine prioriteringer og retningslinjer. Vi har oversikten og kan hjelpe deg.

Forskningsrådets programmer

Forskningsrådet fordeler årlig 11 milliarder til forskning og innovasjon. Over én milliard er i 2024 avsatt til innovasjonsprosjekter i næringslivet. Mest relevante støtteordninger:

 • Innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN). Flere søknadsfrister og tildelinger gjennom året. Prosjektet må omfatte forskningsbasert innovasjon og demonstrasjon av ny teknologi i næringslivet. Støtte inntil 20 MNOK.
 • Pilot Helse gir støtte til ambisiøse innovasjonsløp i samarbeid med offentlig sektor og/eller andre relevante samfunnsaktører. Støtte inntil 25 MNOK.
 • Etablering av internasjonale innovasjonsprosjekter. Støtte til prosjektetablering og posisjonering for EU-midler. Støtte inntil 1 MNOK.

Bedrifter trenger ofte mange måneder på å modne sine prosjektideer, utvikle gode innovasjonsprosjekter og finne riktige FoU-partnere før en støtteverdig søknad kan utarbeides. Vi kjenner søknadsprosessene, regelverket, og kan hjelpe deg hele veien; fra start til godkjent søknad, og videre til gjennomført prosjekt.

Spesialrådgiving

Når vi bistår med finansiering byr vi alltid på generell rådgiving i prosjektet, som beskrevet i Innowinmetoden. Men vi tilbyr også spesialrådgiving eller prosjektledelse innenfor enkelte felt.

Spesialrådgiving system og prosjektstyring

Vi har gjennom en årrekke utviklet mange gode  systemer verktøy for utviklingsprosjekter. Vi har også inngående kunnskap om hvilke softwareløsninger som er egnet som prosjektverktøy.

Innovasjon Norge

Skal dere utvikle noe nytt og nyttig som treffer et markedsbehov og skaper arbeidsplasser i Norge?

Da bør vi diskutere støttemuligheter hos Innovasjon Norge. Vi hjelper deg med alle typer tilskudd/lån fra Innovasjon Norge, med fokus på innovasjon og utvikling.

Mest aktuelle programmer er ofte:

 • Innovasjonskontrakter. Du får med deg en kunde i ditt utviklingsprosjekt. Vi hjelper deg fra plan til pilotprosjekt med økonomisk støtte.
 • Miljøteknologiordningen. Utvikling, pilot og demonstrasjon av ny teknologi med positiv miljøeffekt.
 • Smarte transportløsninger (Pilot-T). Informasjonsteknologi som bidrar til bedre fremkommelighet, sikkerhet og reduserte utslipp.

Innovasjon Norge støtter også bedriftsetablering, landbruk og distriktstiltak. Vi hjelper primært etablerte bedrifter med innovasjon og utvikling, herunder gründerteam med startkapital og høye ambisjoner.

Enova

Vi må omstille oss og det gis støtte til bedrifter som bidrar på veien til lavutslippssamfunnet. Enova gir støtte til bedrifter som bidrar til å kutte utslipp og klimagasser. Enova kan dekke merkostnaden ved å få mer energivennlige løsninger. Dette gjelder for eksempel solcellepanel, energirådgiving, varmepumper og mye mer.

Våre eksperter kjenner reglementet godt og vet hva som skal til for å kvalifisere for støtte.

Spesialrådgiving Innovasjon

Bistand fra innovasjonsekspert til ulike faser av en innovasjonsprosess. Her tilfører vi prosjektet verdi ved å dele våre verktøy og kompetanse raust.

Forretningsutvikler til leie

Du kan leie en erfaren forretningsutvikler fra oss, til å lede eller bistå gjennom hele utviklingsprosjektet. En forretningsutvikler kan leies på timer eller i en fast stillingsprosent i prosjektperioden.