Bærekraftig innovasjonsprosjekt: Øk gjennomføringsevnen med Innowin

Har din bedrift et strategisk innovasjonsprosjekt som trenger finansiering? Arbeider dere med bærekraftige løsninger innen hav- og energisektoren, transport og lavutslipp, petroleum, industri og tjenestenæringer, muliggjørende teknologier, eller landbasert mat, miljø og bioressurser?

Regjeringen har nylig lansert en strategi for å øke næringslivets investeringer i forskning og utvikling til to prosent av BNP innen 2030. Dette er en gyllen mulighet for din bedrift til å utvikle nye produkter, tjenester eller løsninger for å øke deres verdiskaping og konkurransekraft.

I 2024 blir det lyst ut 1 milliard kroner til innovasjonsprosjekter i bedrifter og pilotering av ny teknologi. Innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN) er en støtteordning for bedrifter som skal gjennomføre prosjekter med høy grad av forsknings- og utviklingsinnhold. Målet er å bidra til verdiskaping gjennom utvikling av nye produkter, prosesser eller tjenester i norsk næringsliv.

Innowin hjelper dere hele veien fra idé til sluttrapportering. Vi tilbyr støtte til strategiske avklaringer, utviklingsstrategi, prosjektdesign, partnersøk, prosjektstyring og -ledelse, søknadsprosess og rapportering. Innowin-metoden sikrer at deres innovasjonsprosjekt blir en suksess.

Hvem kan søke? Bedrifter registrert i det norske foretaksregisteret med økonomisk aktivitet i Norge. Offentlige foretak som driver industriell eller forretningsmessig virksomhet, kan også søke. Bedrifter med prosjekter innen «Industri og tjenestenæringer» kan søke om 1-16 millioner kroner i støtte, for prosjekter med 1-4 års varighet.

Trenger vi hjelp? Ja, de fleste bedrifter trenger hjelp. Svært få bedrifter har tilstrekkelige ressurser og erfaring med programsøknader til å nå opp i konkurransen om midler, selv om de får hjelp av forskningsinstitutter som kjenner bedriften. Innowin dekker alle behov knyttet til offentlige midler. Vi tar rollen som strategisk rådgiver, konsulent/prosjektleder og søknadsskriver.

Når bør dere kontakte Innowin? Søknadsmuligheten bør vurderes snarest dersom dere ønsker å søke høsten 2024 (evt. 2025). Forskningsrådet tar i mot søknader fra august. Vi hjelper dere uavhengig av hvor langt dere har kommet i deres egen prosjektutvikling. Alle prosjektpartnere og deres roller må være definert i søknaden, og det anbefales å inkludere et eksternt FoU-miljø i prosjektet.

Få bedre gjennomføringskraft, økt verdiskaping og styrket konkurransekraft gjennom innovasjonsprosjekter i bedriften. Dersom IPN virker litt omfattende, finner vi andre fort andre søknadsmuligheter i et samarbeid med dere. Vi ser frem til å bli kjent!

Se nyeste artikler…