Norske bedrifter går glipp av millioner i skattefradrag fordi de ikke søker SkatteFUNN

SkatteFUNN er et av de smarteste kostnads- og risikoreduserende tiltakene en daglig leder kan gjøre. Likevel er det svært mange bedrifter som ikke benytter seg av ordningen.

– Norske bedrifter går glipp av inntil 4,75 millioner årlig i skattefradrag. Det forteller Arnt Ree, daglig og faglig leder i Innowin.

Bedrifter tror ikke de kvalifiserer til SkatteFUNN
– Vår erfaring er at mange bedrifter ikke søker SkatteFUNN, fordi de tror at de ikke driver med FoU (forskning og utvikling). Det kan for så vidt være sant, men forskning er ikke et krav for å få SkatteFUNN, forteller Ree.
Han erfarer at mange bedrifter tror offentlige støtteordninger kun er for gründere, nye teknologier, eller oppfinnelser, og derfor ikke søker om midler. Faktum er at bedrifter har krav på SkatteFUNN dersom de driver produkt- eller tjenesteforbedring som gir ny bransjekunnskap. Prosess- og produksjonsforbedringer dekkes også.

Ree og hans kollegaer i Innowin har lang erfaring med SkatteFUNN, og finner raskt ut om en bedrifts strategi, investeringsplaner eller prosjekter gir mulighet for støtte fra SkatteFUNN eller ikke.

Dette er kravene for å kvalifisere til SkatteFUNN
Med forskning og utvikling menes det å utvikle ny kunnskap. Å finne ut noe vi ikke vet fra før. Eller å finne ut hvordan vi kan bruke kjent kunnskap eller teknologi på en ny måte, enten det er et produkt, en tjeneste eller prosess. Et sentralt kriterium for SkatteFUNN, er nettopp dette. Det å utvikle ny kunnskap i din bransje. Prosjektet må være målrettet og avgrenset i omfang.
 – Vi har skaffet midler til utviklingsprosjekter innen alt fra matvarer, turutstyr og byggprodukter til programvare, logistikksystemer og industriprosesser, forteller SkatteFUNN-spesialisten..

Et SkatteFUNN-eksempel: Hvis bedriften tar i bruk et KI-verktøy som gir kundene ny innsikt eller en bedre tjeneste, så kvalifiserer ikke det automatisk til støtte. Men hvis du kan argumentere faglig for hvilken bransjekunnskap dere utvikler ved å behandle konkrete data sånn eller slik med KI, så kan prosjektet likevel kvalifisere til SkatteFUNN-støtte.

Slik fungerer SkatteFUNN
Alle skattepliktige bedrifter i Norge kan søke. SkatteFUNN administreres av Norges Forskningsråd, i samarbeid med Skatteetaten. SkatteFUNN gir selskaper 19% i skattefradrag på innovasjonsprosjekter. 1 million investert, gir 190 000 kroner i skattefradrag. Det reduserer bedriftens investeringsrisiko betraktelig. SkatteFUNN-støtten øker i takt med investeringene som gjøres i alle relevante prosjekter.

Flere sliter med å fylle ut SkatteFUNN-søknaden
En annen viktig grunn til at bedrifter ikke søker eller får avslag, er tidsbruk og regelverk. Det kan rett og slett være krevende å forstå hvordan man skriver søknaden, eller fyller ut prosjektregnskapet, riktig.

– De siste årene har det blitt strengere krav, blant annet til prosjektets nyhetsverdi, faglig argumentasjon og detaljnivå i kostnadsrapporteringen. Man må ha orden i sysakene, og det er vi eksperter på, sier Ree.
Innowin hjelper kundene med hele prosessen fra A – Å. Forarbeid, søknad, prosjektoppfølging og rapportering til myndighetene.

SkatteFUNN = innovasjon i norsk næringsliv 
Bedrifter tar en risiko når de utvikler nye ting. Hensikten med SkatteFUNN er å redusere denne risikoen for bedriftene når de driver med innovasjon. Alle kan få SkatteFUNN-støtte, uavhengig av bransje. Det er det som er så fantastisk med denne ordningen. Du kan søke så mange ganger du vil, og på flere prosjekter samme år.

– SkatteFUNN er en nøytral ordning uten politiske føringer. Grunnen til at ordningen finnes, er å fremme utvikling i norsk næringsliv, og motivere bedrifter til å satse på ny kunnskap og teknologianvendelse, forteller Ree.


Fakta om SkatteFUNN

  • SkatteFUNN gir selskaper 19% i skattefradrag på innovasjonsprosjekter.
  • Hver bedrift kan motta SkatteFUNN på opptil 4,75 MNOK.
    Du kan søke SkatteFUNN hele året. Søker du innen 1. september er du garantert svar innen utgangen av året.
  • Tips! Søk (hjelp) så tidlig som mulig.


Fakta om Innowin:

  • Innovasjonsmiljø og norsk SkatteFUNN-spesialist
  • Etablert: 2013
  • Leder: Arnt Ree
  • Har hjulpet over 1000 bedrifter med sine utviklingsprosjekter


Forbedre bunnlinja di ved å benytte en rettighet selskapet ditt allerede har – fradrag på skatten. Har du ikke søkt SkatteFUNN enda? Vi hjelper deg gjerne. Ta kontakt for en uforpliktende prat. Og det beste av alt, du betaler oss kun hvis du får godkjent søknad og  er sikret finansiering.

Arnt Ree – SkatteFUNN-spesialist og innovasjonsguru

Se nyeste artikler…